See who gave reputation

 1. Drunken Minotaur Zebra

  Drunken Minotaur Zebra

 2. Emmitt

  Emmitt

 3. Knight of God

  Knight of God

 4. Vandy

  Vandy